Stien-Vik

Stien – Vik finner en i området vest for Vestøl i Gjerstad ved Vegårsvann.

Den gamle kvenna med spontak ble gjenoppbygget i 2002. Du vil her se hvordan gårdene i grenda malte kornet sitt heilt fram til ca 1950. Kvenna er åpen, så ta gjerne en kikk før turen starter.  Legg merke til det flotte steingjerdet opp fra kvenna og steinsettinga langs elva. Her ser du minner fra ei tid hvor jorda hadde stor verdi og måtte tas godt vare på.
Stien – Vik  og flere plasser i området, var boplasser inntil slutten av 1800 tallet. Turen går først til Vik og følger delvis gamle heste- og traktorveier fra skogsdrifta i området. Turen er her beskrevet som en rundtur i et attraktivt skogslandskap. Traseen er stort sett godt synlig i marka og er også merket i terrenget og med skiltstolper.
Les mer på Havrefjelllags hjemmeside.
K
art