Krigsminnesteinen

Det engelske flyvåpenet utførte de fleste slippoppdragene til Norge under krigen. Av i alt 1241 forsøkte flyslipp var det bare 717 som var vellykket. Hjemmestyrkene i Norge mottok rundt 12500 kontainere og 3000 pakker. Totalt ble 2 500 tonn med våpen og utstyr levert.
Til sammen var 40 – 50 mann lokalt engasjerte i motstandskampen med kontakt til grupper i Mykland, Akland, Åmli og Treungen. I 2000 fikk 20 gjenlevende  Milorg karer i Gjerstad sin velfortjente deltagermedalje fra Forsvaret for sin innsats i frigjøringen av Norge.

Til minne om hjemmestyrkene i Norge 1940 - 1945
Turkart
Les mer på Havrefjell turlags hjemmeside
Beskrivelse av ulike turer til krigsminnesteinen