Bispeveien

Bispevegen mellom Åmli og Gjerstad kirke er 40 km lang og går gjennom et variert landskap. Den passerer 3 større vassdrag på sin vei: Nidelva, Vegårsvassdraget og Gjerstadvassdraget. Fra Åmli kirke gikk antagelig vegen langs Nidelva opp forbi Seljås før den tok på heia forbi Fiskevatn, Katterås, Spjotvatn, Trælvatn, Kleivvvann og fram til Løitegrenda i Gjerstad. Herfra fulgte den antagelig bygdeveien fram til Gjerstad kirke. Sommeren 1971 ble vegen for første gang i nyere tid gått opp av lokale entusiaster på strekningen mellom Løite og Katterås. Etter den tid har det vært 11 vandringer, sist i september 2014.  
Kartutsnitt viser traseen som er merket i marka med « nullinger». Det er små stein plassert opp på andre markerte stein eller på art fjell. Deler av traseen er blåmerket.
Klikk på teksten under for å lese mer.

 

 

 

 

Tur langs bispevegen.
Last ned kart med tekst fra Havrefjell turlags hjemmeside
Bildeserie om bautaen i bispeveien