Østløypa på Vestøl

Østløypa finner en i området øst for Vestøl i Gjerstad. I tillegg beskrives en avstikker ned til Egddalen i Gjerstad. Det er Helleren som har egen omtale under Historiske turer. Dette er en fin rundtur i ett attraktivt kulturlandskap og løypa passerer flere kulturminner.
Her finner du kart.