Nytt fra styret

10. juni, 2020

Styret i Gjerstad historielag hadde møte 4. juni 2020. Av mange saker referes følgende.

- Olav Ulltveit-Moe holder på å fotografere i Bjorvasstaua for å dokumentere bygningen. 
- Det er fortsatt ingen avklaring av når årsmøtet blir. 
- Sommertur ble avlyst. 
- Ørnulf Kibsgaard har henvendt seg til historielaget og opplyst om gravminne til Sigrud Eskeland som bør pusses opp. 
  Eskeland var fra Gjerstad, var krigshelt og var offiser i kompani Linge under andre verdenskrig. 
  Styret menter dette, iallefall foreløpig, ikke er ei sak for historielaget.
- Styret bestemte seg for å få utarbeidet en "vaskeplan" for historielagets bygg på Holmen Gård. En slik plan vil fylkeskommunen      
  bekoste. En vaskeplan er nødvendig for å ikke ødelegge blant annet maleriene i Bjorvasstaua.
- Forsikring av bygningene er kostbart fordi bygningen er freda. Det rimeligste tilbudet er på kr 30 000 pr. år. Det ble også bestemt å       
  installere alarm som er en forutsetning for forsikring.
- Fortsatt ingen avklaring i forhold til nye arkivlokaler.
 

Søk

Handlekurv

Totalt: 0.00 kr
Handlekurven er tom.

Kategorier

Nyhetsarkiv

Bli medlem!

For å melde deg inn i Gjerstad historielag, klikk her.

Lik oss på Facebook