FØR I TIDA 2022 ER KOMMET

11. november, 2022

Årgang 25 av Før i tida er nå kommet.

Før i tida er Gjerstad Historielags årskrift. Første
utgivelse var i 1998. Da håpet redaksjonskomiteen at heftet skulle være «liv laga», og skulle
komme ut i årene som kom. Det har altså skjedd!
Årets forsidebilde er av Ida Brokeland. Ida var Historielagets arkivar. Hun skapte orden og
system i Historielaget materiell, og hun var en uvurderlig støtte for Før i tida-komiteen
gjennom mange år. Hun døde 1. mai 2022, og i bladet er en kort minneartikkel om Ida. Bildet
er tatt av Olav Ulltveit-Moe.
Tradisjonen tro presenteres årets hefte på Historielagets høstmøte. I år blir det på Abel skole
20. november kl. 16.00. Vanligvis kommer det godt med folk på dette møtet, og det håper vi
også i år. Det vil der bli anledning til å kjøpe heftet. Deretter blir heftet lagt ut til salgt på de
vanlige utsalgsstedene. Bladet koster kr. 200.
Vi vil nevne noen få artikler som er i bladet. Alf Schibstad har skrevet om Klokkergården. Den
gamle bygningen har en lang historie, og Alf og Sigrid Schibstad bor der nå. Karen Dorotthea
Vestøl har skrevet om sin mor Lydia Aasbø. Lydia drev i mange år landhandel i Øvre Gjerstad
og var aktiv på mange andre måter, bl.a. hadde hun et brennende engasjement for
Sjømannsmisjonen. Fiane Misjonskvinneforening får en artikkel for å markere 150 års
jubileum og Nils Audun Gryting skriver om Gjerstads eneste kongepokalmottaker Georg
Østerholt
Mer sier vi ikke her. Heftet må kjøpes! Som vanlig har heftet mange bilder. Det legger
komiteen vekt på. Bilder med mennesker og med navn!
Komiteen består av Olav Ulltveit-Moe, Gunvor Landsverk, Ragnhild Løvdal, Nils Audun
Gryting og Jan Olav Olsen (leder).
Første anledning til å kjøpe: Historielagets høstmøte på Abel skole 20. november kl. 16.00

Jan Olav Olsen

Søk

Handlekurv

Totalt: 0.00 kr
Handlekurven er tom.

Kategorier

Nyhetsarkiv

Bli medlem!

For å melde deg inn i Gjerstad historielag, klikk her.

Lik oss på Facebook