• Brokelandsheia
  • Gjerstadbygda
  • Holmen Gård
  • Egelands verk
  • Gjerstadbygda
  • Gjerstad prestegård

Siste nytt

Nytt fra styret

5. mars, 2024

Styret hadde møte den siste dagen i februar, 29.
Årsmøtet, som er bestemt til søndag 21. april, ble gått gjennom og arbeidsoppgaver ble fordelt.
Sommertur ble diskutert. Alternativene er dagsturer til Åseral og Eikerapen, Nostalgilåven og Eiken, Flekkefjord og Hidra samt en to dagers tur til Flor og Fjære. Styret må gjøre et valg, og kommer tilbake til saken senere.
Det ble gitt informasjon om Aktivitetshuset.
Historielaget har med stor takk mottatt den store samlingen av avisutklipp fra Sigmund Såmundsen. Styret ble orientert om gavens omfang.
Ellers har styret i den senere tid jobbet med å få tak i medlemmenes e-postadresser for på den måten å redusere utgiftene til trykking og porto i forbindelse med innkaling til årsmøte. Dette har gitt gode resultater!
Det svært populære tiltaket "Mimrekveld" har noen utgifter og styret vil av den grunn forsøke å få inn litt penger ved å ta "kollekt". Det vil bli satt opp plakat med oppfordring om enten å vippse eller legge penger i ei kollektbøsse.

60 år med anleggsutstyr

24. februar, 2024

Den 21. februar 1964 startet Kjetil Moe Gjerstad mekaniske verksted på Sundebru.
Les mer på igjerstad.no

Nytt fra styret

15. januar, 2024

Styret hadde sitt første møte i år den 11. januar. 
Høstmøtet ble evaluert.
Årsmøtet i 2024 ble tidfestet til søndag 21. april kl 16.00 på Abel skole.
Det vil ikke bli utarbeidet noen aktivitesplan for i år. Styret mener at viktige ting fanges opp naturlig.
I forbindelse med innkalling til årsmøte vil styret gjøre et framstøt for å få sendt dette mest mulig som e-post. Medlemmene oppfordres til å melde inn e-postadresse. Det kan gjerne gjøres ved å klikke her. 
Det var også endel orienteringssaker. Det nevnes Stadnavnprosjektet, Modell av Eikelandsverk som ble gitt til Helge Dalen, Olav Ulltveit-Moe ønsker avløsning som Facebookansvarlig. Tore Kvernvik bli gitt et midlertidig oppdrag med dette. Julemarket i flerbrukshallen ble nevnt, det samme ble aktivitetshuset og gruvene på Eikelands verk. 
Avslutningvis gav Inger og Svein Røed bort en "gårrgammal" stol som skal plasseres på Holmen Gård. Styret uttrykte stor takknemlighet for dette! 

Søk

Handlekurv

Totalt: 0.00 kr
Handlekurven er tom.

Bli medlem!

For å melde deg inn i Gjerstad historielag, klikk her.

Lik oss på Facebook