• Brokelandsheia
  • Gjerstadbygda
  • Holmen Gård
  • Egelands verk
  • Gjerstadbygda
  • Gjerstad prestegård

Siste nytt

Natt på museet

20. januar, 2017

Har du vært på et museum etter stengetid? Hva skjer på KUBEN når mørket senker seg? Bli med på et litt annerledes museumsbesøk. Les mer her

God jul og godt nyttår!

18. desember, 2016

Styret i Gjerstad Historielag ønsker alle medlemmer en god jul og ett godt nytt år. Samtidig takker vi alle som i 2016 har bidratt med sitt engasjement og støttet oss på andre måter. Vi ser fram til 2017 og nye aktiviteter.

Gjerstad kommune prioriterer kulturområdet med ny stilling

17. desember, 2016

Sammen med bygdas øvrige lag og foreninger sendte vi brev til kommunen om behov for satsing på kultur. Vi deltok også i kommunestyret hvor saken om kommunal ressursbruk innenfor kultursektoren var tema. Det ble pekt på behov for ett større kommunalt engasjement, evaluering av organisering / oppgavefordeling og om mulig bruk av mer ressurser. Vi deltok også i kulturdebatten seinere. Det ble pekt på betydningen av å ha gode møteplasser for ungdommen i bygda og nevnt slike muligheter. Både politikere, rådmannen og hennes stab var lydhøre til synspunktene som kom fram.

Søk

Handlekurv

Totalt: 0.00 kr
Handlekurven er tom.

Bli medlem!

For å melde deg inn i Gjerstad historielag, klikk her.

Lik oss på Facebook